این فیلم در 4 قسمت حدودا 35 دقیقه ای تهیه شد که هر قسمت متشکل از یک آیتم نمایشی حدودا 20 دقیقه ای بود که سرشار میشد از علامت سئوال ؛ در آیتم دوم برنامه به این پرسش ها جواب داده می شد.

یاد یاران اون روزگار (1389) به خیر ، امیدوارم حال همه بچه های این برنامه خوب باشه و هر جا هستن موفق و پیروز باشن.