معرفی تولیدات : مستند سنگ و نان

تصویربردار و کارگردان : حمید قاسمی ده چشمه

تدوین : امین سلیمانی فارسانی

 سال تولید :1389    -   مدت مستند :26   دقیقه 

مدت دمو : 1 دقیقه و 46 ثانیه  -   حجم دمو : 9.74 مگابایت

دانلود دمو از اینجا .