فرم های استاندارد حرفه ای فیلم سازی - شامل فرم های پیش تولید ، تولید و پس از تولید ( حجم : 3 مگابایت)

مقالات :

هنر عوام پسند  -  نویسنده : ناشناس ( حجم : 100 کیلوبایت)

 

نمایشنامه دوازده مرد خشمگین - نویسنده : رجینالد رُز ( حجم : 400 کیلوبایت)