انیمیشن کوتاه مترسک و انیمیشن کوتاه قاصدک در گروه هنری امین تولید شد. اخبار بیشتر در وبسایت گروه :

لینک انیمیشن مترسک

لینک انیمیشن قاصدک