درود و رحمت

دوران آموزشی سربازی هم به هر قیمتی که بود بالاخره تمام شد و دوباره به معنای جمله محبوب "این نیز خواهد گذشت" پی بردم.

دوران آموزشی سختی و تشویش های زیادی داشت ، آدم های زیادی هم داشت و از همه مهمتر درس های زیادی.

به حمدالله در صحت و سلامت این دوران به اتمام رسید و باقیمانده خدمت سربازی در جریان روزمرگی سپری خواهد شد. دوران اول را گذراندیم تا بگذرد اما ادامه آن را خواهم ساخت تا بیهوده نگذرد.

به امید روزهای زیبا در سراسر دنیاچشمک