مجلات گرافیکی :

ماهنامه تخصصی گرافیک " گرافیک نو" (ارجاع به سایت تولید کننده جهت دانلود)

ماهنامه گرافیک دیجیتال و هنر مفهومی بوم (ارجاع به سایت جهت دانلود)

ماهنامه عکاسی دیجیتال شات (ارجاع به سایت جهت دانلود)

مجلات نویسندگی:

ماهنامه فیلمنامه نویسی فیلم نگار (ارجاع به سایت جهت دانلود)

 

ماهنامه سینمایی فیلم(ارجاع به سایت جهت دانلود)

شما هم در صورت آشنایی با چنین منابعی آنرا به ما و سایر دوستان معرفی نمایید.