تله فیلم روزگار جوانی که داستان کوتاهی از چند دوست است که در جریان فیلم در اثر زیاده روی های یکی از آنهادچار حادثه شده و راهشان از هم جدا می شود .

این کار به نویسندگی حسن خسروی ، کارگردانی امین سلیمانی فارسانی و تهیه کنندگی شرکتی خصوصی ساخته به زودی از از مرحله ی پیش تولید وارد تولید می شود .

این کار در شهر اصفهان ضبط می شود و از ویژگی های آن نماهای مهیج تعقیب و گریز خیابانی است.

جلوه های ویژه ی میدانی و رایانه ای نیز بر جذابیت های این اثر خواهد افزود .

امید است این فیلم دید روشن تری از دوست خوب و بد ارائه دهد . ان شا الله