سلام و درود

هم اکنون در حال تولید فیلم کوتاه غرور جوانی هستیم.

طرح اولیه، تهیه و کارگردانی این فیلم ۴٠ دقیقه ای را حسام خسروی بر عهده دارد. من هم با سمت مشاور کارگردان ،بازنویسی فیلم نامه، جلوه های ویژه میدانی و تدوینگر در این پروژه همکاری دارم.

از ویژگی های برتر این فیلم کوتاه سورئالیستی میتوان به جلوه های سه بعدی کامپیوتری از جمله تعقیب شلیک گلوله و به صف شدن پرندگان در رودخانه اشاره کرد. اطلاعات بیشتر و تصاویری از پشت صحنه را به زودی منتشر میکنم.

پیروز باشید و رستگار