بانک جامع اطلاعات مشاغل دکوراسیون استان اصفهان با نام مستعار " اصفهان دکوراسیون" راه اندازی شد.


گروه هنری امین در ادامه فعالیت های فرهنگی هنری خویش، اقدام به نیازسنجی و راه اندازی این بانک اطلاعات مشاغل نموده است.


اصفهان دکوراسیون

ادامه مطلب ...