سلام و درود

تصویربرداری تله فیلم دل و دین به اتمام رسید و تجارب جدیدی بدست آوردم .

یکی از درس های این پروژه برای من وبرخی از عوامل " اعتماد" و " عدم اعتماد" بود.

در هر کاری و از جمله کار فیلمسازی می بایستی با تمام عوامل از کارگر صحنه تا نقش اول فیلم قرارداد منعقد کرد.

به دلیل حفظ اسرار پروژه و جلوگیری از جوسازی و ادامه پیدا کردن مشکلات و سخن چینی ها از طرح جزئیات معذورم اما به شدت توصیه می کنم که حتما با همه عوامل قرارداد داشته باشید حتی برای عوامل افتخاری . شاید دوستی ها جزئی از نقشه های ناجوانمردانه باشد و در شرایط حساس و بحرانی باطن روابط ظاهر شود و هزینه های هنگفتی را به پروژه تحمیل نماید.


ادامه مطلب ...