در اندرون احوالات اینجانب این لحظه

خیلی از دنیا عقبم

تنها هم هستم

دوستانی دارم گرفتار و بی خیال، گاها هم بی تفاوت و بی مسئولیت

آموختم اگر میخواهی کاری به درستی انجام شود خودت آنرا انجام بده

خودم دقیقا 10 پروژه بزرگ را به تنهایی در دست اجرا دارم که 9تای آن مبتنی بر اینترنت است. اینترنتی که نای نفس کشیدن هم ندارد.

و سرور و هاستی که طبق گزارشات بهترین هستند اما حالی بهتر از سرعت حلزون معروف ندارند.

هوا چه گرم است و فشار کار چه زیاد و همکاران چه بی خیال 

تو این اوضاع و احوال نابسامان هوای عاشقی هم زده به سر کچلمان و دلبر شیرینی عذاب وجدانمان را افزایش داده، باید به او هم برسم، وقتم کم است و اوضاع اقتصادی آشفته و طلا و جواهرات گران و همچنان من تنها.

خدا هم نمیدانم چه میگوید، فرصت کشف اسرار و تجزیه و تحلیل امور و عبرت آموزی هم نیست. خدایا به فریادم برس که فریادرسی ندارم و در گله گرگان همچون گوسفندی تنها زندگی می کنم و هر آن ممکن است برگ برنده ام خیس شده و فنا شوم.

این نوشته ی آشفته از ذهن آشفته ام می آید. دلتان نسوزد. عادت کرده ام. هر که طاووس خواهد آخر بی خیال می شود. اما من اهل این قرتی بازیها نیستم. طاووس من در همین نزدیکی ست. فقط خدا کند مسئولین اشتباهی کنند و سرعت اینترنت افزایش یابد تا سرعت کارم هم افزایش یابد.

ختم کلام اینکه : آآآآههههههه + آآآآآییییییی + خب کجا بودم ؟!

/ 0 نظر / 168 بازدید